Northern Province | දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී

Name Age Address School Grade Phone Picture
Thavichchanthirathasan Akshayan 08 Silliyodai,Karanavai South,Karaveddy J/Karanavai maniya karan thoddam G.T.M.S දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී 0771551353
Vikneswaran Karthikan 09 46, 1st lane, Brown road, Jaffna J/Jaffna Hindu Primary School දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී 0777114191
N.Akaljan 10 Rajie Nilal, Uduppiddy. J/Uduppiddy American mission College දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී 0778692093
N.Akaljan 10 Rajie Nilal, Uduppiddy. J/Uduppiddy American mission College දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී 0778692093
M.Mathurshana 10 112/2 Thiruvaiyaru west. Kilinochchi Kn/Kilinochchi maha vithyalalyam දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී 0777443746
K.Thulasika 9 52E Santhasoolai road poonthoddam vavuniya V/R/G.M.V දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී 0778605809
Sajana 10 No Royal international දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී 0717779230
J.ARTHI 09 KARANAVAI NORTH KOTTAWATHTHAI J/NELLIYADY METHODIST MISSION TAMIL MIXED SCHOOL දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී 0770343760
R.Thakshigan 8 No 38/6 Jaffna Hindu Ladies’ Primary School දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී 0774906399
R.Thakshigan 8 No 38/6, Pulavanar Street,Kalviyankadu, Jaffna Jaffna Hindu Ladies’ Primary School දෙවෙනි කාණ්ඩය 3, 4, 5 ශ්‍රේණී 0774906399